V SANOCKIE LATO PODWÓRKOWE – ZOSTAŃ WYCHOWAWCĄ PODWÓRKOWYM!

SANOK. Urząd Miasta w Sanoku rozpoczyna kolejny nabór kandydatów na wychowawców podwórkowych, którzy poprowadzą zajęcia w tegorocznej edycji programu „Sanockie Lato Podwórkowe”.  Akcja realizowana będzie już piąty rok z rzędu  dzięki finansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem akcji jest praca profilaktyczno- wychowawcza w środowisku otwartym – na ulicy, podwórku, boisku i innych miejscach spotkań dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do współpracy osoby:
– pełnoletnie,
-odpowiedzialne,
– dyspozycyjne podczas wakacji szkolnych,
– pozytywnie nastawione do dzieci,
– posiadające umiejętności:
*pracy z małymi grupami,
*organizacji zajęć ruchowych, rekreacyjnych muzycznych, plastycznych, dających poczucie sukcesu, rozwijających zainteresowania i zdolności,  oraz dających możliwość przeżycia przygody,
*budowania pozytywnych relacji, dobrej komunikacji i utrzymania dyscypliny w grupie

Program będzie realizowany  przez cały okres wakacyjny na terenie wszystkich dzielnic miasta. Przewidujemy możliwość zatrudnienia dla kilkunastu osób. Wychowawcy w swojej pracy  będą wspomagani przez pedagoga ulicy i pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz inne instytucje.

Osoby zainteresowane  pracą wychowawcy podwórkowego zapraszamy na pierwsze spotkanie
w dniu 6 czerwca 2012 r. (środa) o godzinie 15:00
w Sali Herbowej Urzędu Miasta.


DREWEX 5 - 10 - 15

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."