Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze w sanockim „Sokole”

11-03-2012

SANOK. W piątek 9 marca 2012 r. odbyło się w „Sokole” Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze. Wybrano nowe władze.:  Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

Zarząd:
Bronisław Kielar – prezes,
Paweł Sebastiański – wiceprezes,
Andrzej Chrobak – członek,
Tadeusz Nabywaniec – członek,
Jerzy Skoczyński – członek,
Zdzisław Skrzypczyk – członek,
Tomasz Święch – członek.

Nowy zarząd TG „Sokół” w Sanoku

Nowy zarząd TG „Sokół” w SanokuNa pierwszym posiedzeniu, Zarząd wyłoni ze swego składu: sekretarza, skarbnika, naczelnika szkolenia sokolego i zastępcę naczelnika.

Komisja Rewizyjna:

Teresa Koza,
Marian Osękowski,
Wojciech Pruchnicki.

Sąd Honorowy:

Eugeniusz Czerepaniak,
Stanisław Lewek,
Stefan Tarapacki.

Dotychczasowy Zarząd wybrany w dniu 7.11.2008 r. wykonał bardzo dużo pracy.

Załatwione zostały sprawy dotyczące budynku, pozostałych nieruchomości, sztandaru, a także rozpoczęta zastała działalność statutowa o czym poinformujemy dokładniej w sprawozdaniu Zarządu.

Nowy Zarząd bardzo dziękuje członkom ustępującego Zarządu, którzy nie weszli do obecnego Zarządu, za dobrą robotę i prosi o dalszą współpracę.

Przyjęto plan pracy na 2012 r., w którym głównymi zadaniami są:

1) dążenie do zakończenia spraw sądowych dotyczących nieruchomości „Sokoła”,

2) przygotowanie dokumentacji technicznej, wg której wykonywany będzie bardzo konieczny remont poszczególnych elementów budynku „Sokoła”,

3) prowadzenie działalności statutowej dotyczącej tematyki patriotyczno-sportowej.

 

Oświadczenie Walnego Zgromadzenia TG „Sokół” w Sanoku

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący

My, członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku, uczestnicy Walnego Zgromadzenia, wyrażamy głębokie zdziwienie i zażenowanie tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała Telewizji „Trwam” miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że Telewizja „Trwam” jest jedyną telewizją w Polsce, z którą tysiące osób mogą aktywnie uczestniczyć w programach religijno-katolickich. W szczególności dotyczy to osób samotnych, chorych i starszych.

Z dotychczasowych rozdań wynika, że programy prezentujące światopogląd katolicki, będą w nadawaniu cyfrowym nieobecne.

Stosowanie niejasnych kryteriów konkursu, podwójnych standardów, związanych z przyznawaniem zgody na umieszczenie na multipleksie cyfrowym firm jest nie do przyjęcia w systemie demokratycznym.

Mamy nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprzestanie dyskryminacji katolickich mediów i przyzna Telewizji „Trwam” koncesje na nadawanie na tzw. multipleksie cyfrowym.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia:
Zdzisław Skrzypczyk

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
Bronisław Kielar

Źródło : www.sokolsanok.pl

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.