Wójt otrzymał absolutorium!

GMINA SANOK: Rada Gminy Sanok zdecydowała, że Wójt Mariusz Szmyd otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Radni Gminy Sanok na sesji w poniedziałek, 25 czerwca, decydowali o udzieleniu absolutorium Wójtowi Mariuszowi Szmydowi z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, obok uchwały budżetowej, podejmowana przez Radę Gminy w ciągu roku.

Radni po rozpatrzeniu i omówieniu sprawozdań jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu gminy za rok 2011 oraz jednogłośnie  udzielili absolutorium dla Wójta Gminy.

Za przyznaniem absolutorium zagłosowało 14 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nikt nie był przeciwko.

wójt Gminy Sanok Mariusz Szmyd

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."