Wręczono dyplomy mistrzowskie (ZDJĘCIA)

21-11-2012

SANOK / PODKARPACIE. W Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów mistrzowskich w zawodach rzemieślniczych. Odebrało je 16 osób.


Uroczystość rozpoczął Józef Andrzej Hajduk – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Sanoku. Pogratulował rzemieślnikom zdobycia tytułu mistrza w zawodzie, życzył pomyślnej pracy i przekazywania swojej wiedzy następnym pokoleniom adeptów.

Następnie głos zabrał Burmistrz Sanoka – dr Wojciech Blecharczyk, który nawiązał do historii uroczystego wręczania dyplomów przez gospodarzy miasta i przedstawicieli cechu. Wspomniał o rozwoju rzemiosła w Sanoku, wymieniając między innymi rodzinę Słuszkiewiczów, słynnych sanockich przedwojennych rzeźników i masaży. Złożył również gratulacje osobom odbierającym dyplomy oraz ich promotorom, którzy również uczestniczyli w uroczystości.

Następnie Burmistrz Sanoka w towarzystwie Zarządu Cechu wręczył dyplomy mistrzowskie w różnych zawodach: fryzjer, kosmetyczka, cukiernik, kucharz, ślusarz, lakiernik, sprzedawca. Po otrzymaniu dyplomu każdy nowo mianowany mistrz w krótkich słowach opowiedział o swoim zawodzie i planach na przyszłość. Zarówno władze miasta, jak i cechu mają nadzieję, że uroczyste wręczanie dyplomów mistrzowskich stanie się od tego momentu tradycją.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.08.2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, tytuł mistrzowski uzyskuje się po nabyciu co najmniej 6-letniego stażu pracy. Aby zostać czeladnikiem należy odbyć 3-letnią praktyczną naukę zawodu u mistrza szkolącego.

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.