Była wiejska świetlica. Jest Centrum Edukacji i Ogród Karpacki (FILM)

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Zaszczepienie w młodych ludziach kultury dbania o środowisko, którego człowiek jest elementem oraz zaprezentowanie otaczającej nas przyrody i promocja miejsca, w którym przyszło nam żyć. To główne cele powstania w dzielnicy Zasław, w gminie Zagórz, Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zrealizowany projekt składa się z dwóch elementów. Budynku, zaadaptowanej dawnej świetlicy wiejskiej na cele edukacyjne oraz Ogrodu Karpackiego, mającego charakter edukacyjno – rekreacyjny.

Pomysłodawcy liczą, że z obiektu będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla Zasław, ale całej gminy Zagórz. Koszt zaadoptowania budynku oraz przygotowania Ogrodu Karpackiego wyniósł 340 tys. zł. 85 % kwoty gmina Zagórz pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w ramach działania Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

źródło: GminaZagórz.pl

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."