Dzisiaj XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

11-03-2013

ZAGÓRZ  / PODKARPACIE. 11 marca (poniedziałek) odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zagórzu. Publikujemy porządek obrad.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) Uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi, /Druk Nr 1/
2) Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórz na rok 2013, /Druk Nr 2/
3) Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „BRZOZOWIEC-II”, /Druk Nr 3/
4) Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza w rejonie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Gubrynowicza, /Druk Nr 4/
5) Uchwała w sprawie wyrażenia protestu w sprawie planowanej likwidacji linii kolejowych Zagórz —Łupków i Zagórz Krościenko, /Druk Nr 5/
6) Uchwała w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, /Druk Nr 6/
7) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2013 rok, /Druk Nr 7/
8 ) Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, /Druk Nr 8/
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zasady gospodarowania mieniem Gminy w osiedlach i sołectwach.
7. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.