Przeprosiny

Przepraszam Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za podanie nieprawdziwych informacji.

B. Pastuszak

tekst sponsorowany
|