PTTK – OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.
Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29, 13 46 419 07,
tel./fax 13 46 301 23
ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone
na następujące zadania :

1. „Termomodernizacja obiektu Willa Murka przy ul. Krakowskiej 59/61 w Kazimierzu Dolnym” – docieplenie budynku.

2. „Termomodernizacja obiektu Willa Murka przy ul. Krakowskiej 59/61 w Kazimierzu Dolnym” – wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

3. „Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Willa Murka przy ul. Krakowskiej 59/61 w Kazimierzu Dolnym”.

Termin składania ofert – do dnia 12.07.2013r. do godziny 11:00 w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów i warunków ich przeprowadzenia
można uzyskać w siedzibie Zamawiającego : Sanok, ul. Mickiewicza 29 pod
nr tel. (13) 46 41 907 w godz. 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej
www.bieszczadypttk.pl

|