Sanok w Konwencie Współpracy Polska – Ukraina

19-03-2013

SANOK / PODKARPACIE. Radni miejscy wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta Sanoka do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Tym samym Sanok stał się dwudziestym pierwszym członkiem tej organizacji spośród samorządów w Polsce.

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest powstałą w roku 2011 organizacją pozarządową, która w swoich szeregach skupia 21 polskich samorządów. Jego głównym celem jest pomoc i wspieranie członków konwentu w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej.

Pierwszym krokiem dla Sanoka do nawiązania współpracy w ramach konwentu stało się posiedzenie zarządu konwentu, jakie odbyło się w Sanoku 26 stycznia br. Jego efektem było podpisanie tzw. „Deklaracji Sanockiej”, czyli dokumentu, który zakłada objęcie patronatem przez członków konwentu kontaktów gospodarczych pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami w ramach stosunków bilateralnych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Członkostwo Sanoka będzie ukierunkowane w szczególności na wspieranie współpracy polsko-ukraińskiej i rozwój kontaktów gospodarczych. Tak dzieje się już pomiędzy samorządem Sanoka i jego ukraińskim miastami partnerskimi: Drohobyczem, Kamieńcem Podolskim i Białogrodem nad Dniestrem, z którym Sanok podpisze umowę partnerską w czerwcu br.

- Bardzo ważne jest to, aby w partnerstwie polsko-ukraińskim tworzyć pomosty dla współpracy na wielu płaszczyznach, ale głównie gospodarczej. Sanok ma dobre kontakty z ukraińskimi samorządami, organizacjami, przedsiębiorstwami, z którymi współpracuje w ramach partnerstwa. Przekłada się to m.in. na wspólne składanie projektów transgranicznych i sięganie po środki unijne na ich realizację – mówi dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.