GMINA SANOK: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej (ZDJĘCIA)

W dniach 18 – 19 września 2014 r. w Gawrych Rudzie, Gmina Suwałki, przedstawiciele Gminy Sanok wzięli udział w  Konferencji pt: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej w nowym okresie programowania 2014 – 2020.

Konferencja była jednym z etapów projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Liderem projektu jest Gmina Zamość z województwa lubelskiego. Gminy partnerskie to: Gmina Sanok z województwa podkarpackiego, Gmina Hrubieszów z województwa lubelskiego, Gmina Ełk z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Suwałki z województwa podlaskiego. Partnerów projektu łączą podobne problemy związane z realizacją samorządowych zadań w Gminach Wiejskich otaczających pierścieniem duże miasta i posiadających w nich swoje centrum administracyjne.

Z racji tego, że głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy pierścieniowymi gminami z terenu Polski Wschodniej podczas konferencji została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Sanok reprezentowaną przez Annę Hałas Wójta Gminy Sanok, a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Tadeusza Chołko Wójta Gminy Suwałki. Strony umowy zadeklarowały dwustronną współpracę w zakresie:
– oświaty, wychowania i edukacji
– kultury, rekreacji, sportu i turystyki
– ochrony zdrowia i środowiska
– zadań o charakterze ogólnospołecznym
– rozwoju gospodarczego i działań na rzecz pozyskiwania inwestorów
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej
– promocji gmin

Na konferencji została zaprezentowana „Ponadregionalna strategia rozwoju i współpracy gmin pierścieniowych Polski Wschodniej na lata 2014-2020”. Dokument poświęcony jest charakterystyce gmin pierścieniowych oraz barierom i zaletom rozwojowym, związanym z ich specyficznym położeniem wokół miast.

Ponadto, konferencja dotyczyła tematyki pozyskiwania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych, Klastrów w Polsce i Europie oraz współpracy na linii samorządy uczelnie.

SONY DSC

Picture 1 of 10

SONY DSC

materiały nadesłane

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."