Osadzeni aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji (ZDJĘCIA)

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Średnia Wieś aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji, z zaangażowaniem podejmują zatrudnienie na rzecz lokalnych samorządów przy pracach porządkowych oraz budowlanych

, co służy ich aktywnemu przygotowaniu do powrotu na łono społeczeństwa po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Swoją pracą przyczyniają się do poprawy warunków socjalno – bytowych użytkowników miejsc publicznych takich jak szkoły, parki, jednocześnie spłacając dług wobec społeczeństwa.

Tekst i foto: kpt. Marcin Korzeb

DREWEX 5 - 10 - 15 INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."