Pseudokibice ukarani

LESKO / PODKARPACIE. Zakończyły się sądowe procesy pseudokibiców, którzy pod koniec października podczas meczu zakłócił porządek publiczny. 44 młodych mężczyzn zostało ukaranych grzywną. Kilkunastu nieletnich stanęło przed sądem rodzinnym i zastosowano wobec nich środki wychowawcze.

27 października ubiegłego roku na leskim stadionie „Sanovii”  w trakcie meczu doszło do zakłócenia porządku.

Naganne zachowanie przyjezdnych kibiców skutkowało dalszymi konsekwencjami karnymi. Sąd Rejonowy w Lesku zastosował wobec nich karę grzywny.

Ponieważ w gronie kibiców były również osoby niepełnoletnie, ich akta przekazano sądom rodzinnym właściwym miejscowo według miejsc ich zamieszkania. Wobec nieletnich zastosowane zostały środki wychowawcze przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

KPP Lesko

DREWEX INWEST PROFIL

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."