Skuteczny pościg za terrorystami (ZDJĘCIA)

25-09-2014

W ramach wojewódzkich ćwiczeń kompleksowych „Bieszczady 2014″ funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali pokaz taktyki dynamicznego zatrzymania uciekających samochodem, hipotetycznych terrorystów.

23 września, w powiecie jasielskim, odbyły się ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „Bieszczady 2014”. Celem ćwiczeń była integracja istniejących systemów bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań służb, inspekcji i straży, pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz operatorów obiektów infrastruktury krytycznej.

Bieszczadzki Oddział SG reprezentował Zastępca Komendanta płk SG Robert Rogoz.

Funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań (Sekcja Realizacji BiOSG) zaprezentowali obserwatorom dynamiczny pokaz zatrzymania uciekających samochodem terrorystów. Formacja ta może wykonywać zadania na obszarze całego kraju i jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych np. gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

10918

Picture 1 of 6

BOSG

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.