Starosta sanocki odmawia komentarza w sprawie absolutorium. Radni pełni obaw (FILM)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Głosowanie podczas ostatniej sesji absolutoryjnej w powiecie miało inny charakter niż zwykle. Głosowano bowiem, na wniosek Komisji Rewizyjnej, o nieudzielenie Zarządowi Rady Powiatu absolutorium. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów, odniosła się do opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jak już informowaliśmy, w ostatecznym głosowaniu, wniosek o nieudzielnie Zarządowi Rady Powiatu w Sanoku przepadł. Nie mniej, absolutorium także nie zostało udzielone.

Starosta sanocki, Sebastian Niżnik, poproszony po sesji absolutoryjnej o komentarz, odmówił nam zabierania głosu w tej sprawie.

ZOBACZ TAKŻE:
Zarząd powiatu bez absolutoriom. Zaskakujący wynik głosowania (FILM)

DREWEX

Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."