POWIAT SANOCKI: Budżet na 2018 rok przyjęty. Oceny co do jego kształtu skrajne (OPINIE, DEBATA Z SESJI)

05-01-2018

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Budżet powiatu sanockiego na 2018 rok przyjęty. Jak można się domyślać radni nie byli jednogłośni. Za głosowało dwanaście osób, trzech radnych było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. Dochody 84,5 mln zł stanowią. Wydatki 82 mln zł. Różnica 2,5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

O ocenę budżetu na rok 2018 poprosiliśmy Romana Koniecznego – starostę sanockiego, Kazimierza Węgrzyna – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego oraz Damiana Biskupa, Sebastiana Niżnika i Bogdana Strusia –  radnych Rady Powiatu Sanockiego.

Zapraszamy również do wysłuchania dyskusji, która toczyła się podczas sesji budżetowej.

Uchwała budżetowa – pobierz pdf.


Roman Konieczny

Roman Konieczny

Roman Konieczny (starosta sanocki):

W mojej ocenie budżet jest realny i oddaje rzeczywistość. Widzimy dalsze możliwość inwestowania i rozwoju, ale dopiero w trakcie realizacji tego budżetu, w porozumieniu z każdym samorządem naszego powiatu. Ważnym punktem jest przeznaczenie środków na opracowanie koncepcji budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jeżeli rada zaakceptuje koncepcję, błyskawicznie zlecimy wykonanie projektu budowlanego tego przedsięwzięcia.


kazimierz_wegrzyn

Kazimierz Węgrzyn

Kazimierz Węgrzyn (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego):

To budżet stabilny, realny na obecny czas. To budżet, który wnosi nadzieję na lepsze jutro, na lepsze czasy. Na pewno jest bardzo ostrożny, ale podkreślę raz jeszcze, odpowiadający obecnej sytuacji w starostwie.

Przypomnę, że trzy lata temu, zastaliśmy trudną sytuację w powiecie. Po poprzednikach zostało około 37 mln zadłużenia. Potrzebna była konsolidacja kredytów. Okres spłaty tych zobowiązań trafił właśnie na naszą kadencję. Spłaty rat kredytów i odsetek, które tylko w tym roku wynoszą około 4,5 mln zł. Nie zapominajmy o refundacji subwencji oświatowej, którą w części musieliśmy zwracać oraz o zrealizowaniu zaległych zwrotów z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

To wszystko kosztowało nas sporo wysiłku, ale powoli wychodzimy na prostą.

Kwota 10 mln złotych dotacji z urzędu marszałkowskiego na blok operacyjny to ogromne wsparcie dla naszego szpitala. Często spotykam się ze starosta i dyrektorem i rozmawiamy o problemach placówki. Jesteśmy świadomi sytuacji, w jakiej znajduje się sanocki szpital. Szukamy jednak rozwiązań, które pomogą w normalnym funkcjonowaniu szpitala – najważniejszej instytucji w naszym powiecie.


miniatura-5

Damian Biskup

Damian Biskup (radny Rady Powiatu Sanockiego):

Pierwszy w tej kadencji budżet z możliwościami inwestowania w trakcie roku budżetowego. Jest to budżet pewny, w którym już w styczniu wszystkie jednostki podległe starostwu mają zapewnione finansowanie w 100 %.

Nie ma co ukrywać, że największym problemem powiatu jest utrzymanie szpitala. Dziękuje zarządowi oraz radnym sejmiku województwa podkarpackiego za udzielenie 10 mln zł dotacji na inwestycje związaną z budową nowego bloku operacyjnego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeby są o wiele większe. Bo, aby zrealizować projekt w całości potrzeba kolejnych 16 mln zł. I w ciągu roku będziemy aplikować o dodatkowe środki. Pamiętajmy, że jest to największa inwestycja w sanockim szpitalu, realizowana w ostatnich kilkunastu latach.

W 2018 roku musimy się zmierzyć z jeszcze innymi ważnymi problemami. Chodzi o zapewnieniem obsady lekarskiej. Osobiście liczę też na to, że pomimo trudności uda się przywrócić oddział ginekologiczno-położniczy.

Odnosząc się do inwestycji wpisanych w tegoroczny budżet szczególnie cieszą budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta Sanoka. Chodzi o zadania przy ulicy Kościelnej oraz Traugutta. Istotny element budżetu stanowi zabezpieczenie w części pieniędzy na projekt nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

W trakcie roku budżetowego realizujemy i będziemy realizować inwestycje, które nie były lub nie są jeszcze wpisane w plan finansowy. Do takich zadań w 2017 roku należało choćby dokończenie prac przy zabezpieczaniu skarpy przy ulicy Szopena w Sanoku. A w 2018 roku będzie to zakup karetek dla sanockiego szpitala. Te przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu od wojewody.

Wiele zadań udaje się realizować dzięki współpracy z lokalnymi parlamentarzystami m.in. Posłem Ziemi Sanockiej Piotrem Uruski, posłem Piotrem Babinetzem czy Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Po raz pierwszy od wielu lat wzorowo układa się ponadto współpraca pomiędzy Zarządem Powiatu Sanockiego, a burmistrzem miasta Sanoka Tadeuszem Pióro.

Budżet jaki zastaliśmy na początku kadencji był zadłużony przez poprzedników. Udało się wyprowadzić go na prostą i następna rada zastanie stabilnie funkcjonujący finansowo samorząd.


niznik1

Sebastian Niżnik

Sebastian Niżnik (radny Rady Powiatu Sanockiego):

Duża część samorządów chwali się rekordowymi budżetami na nowy rok. Dużymi kwotami przeznaczonymi na inwestycje i rozwój. Niestety w powiecie sanockim panuje marazm i stagnacja, a wyrazem tego jest mało ambitny budżet na 2018 rok. Wstydem jest kolejny plan finansowy bez środków dla powiatowego szpitala. Głosowałem przeciw budżetowi, stagnacji i marazmowi, ponieważ uważam, że to najgorszy z możliwych kierunków, jaki obrał starosta wraz z rządzącą koalicją.

Krytycznie oceniam totalny brak zaangażowania w pozyskanie środków zewnętrznych. Na remonty dróg z tzw. „schetynówek” powiat sanocki nie złożył ani jednego wniosku! Potrzeby w drogownictwie powiatowym jakie są, widzi każdy mieszkaniec. O małej skuteczności starań świadczy także kwota przyznanej dotacji na uruchomienie w sanockim szpitalu bloków operacyjnych. Wartość całej inwestycji to kwota 26 mln zł. Powiat otrzymał z funduszy unijnych 10 mln zł, to niecałe 40 % dofinansowania. Inne powiaty z Podkarpacia otrzymały wsparcie na poziomie 75-80 % wartości inwestycji! Nie wspomnę już o tym, że jako jedni z ostatnich otrzymaliśmy te środki.

Kolejny budżet na przetrwanie, bez mocnych stron.


Bogdan Struś

Bogdan Struś

Bogdan Struś (radny Rady Powiatu Sanockiego):

W budżecie naszego powiatu na rok 2018 nie można znaleźć praktycznie żadnego zapisu, który nie byłby efektem arbitralnego stanowiska zarządu i decyzji zapadających w kuluarach starostwa – a równocześnie mówi się, że jest to budżet trudny, ale realny i prowadzi – co podkreślam – do rozwoju powiatu.  W moim przekonaniu (a podziela tę opinię wielu samorządowców i mieszkańców Sanoka i ościennych gmin) uchwalony budżet, to z jednej strony łatanie dziur, a z drugiej skutki niefortunnych działań reorganizacyjnych, podejmowanych pseudooszczędności i braku aktywnego starania się o środki pozabudżetowe.

Praktycznie we wszystkich najważniejszych zadaniach powiatu, czyli: w ochronie  zdrowia, opiece społecznej, oświacie czy drogownictwie, nakłady są bardzo zaniżone. A utworzone rezerwy: szczególnie oświatowa i ogólna, o których mówi się radnym, że przeznaczone są na rozwój, tak de facto, stanowią dyspozycyjny fundusz zarządu i wąskiego kręgu  decydentów powiatu.

Kolejny rok – analizując budżet  powiatu – nie znajdziemy tam pozycji , która wskazywałaby na istnienie najważniejszej w powiecie sanockim instytucji. jaką jest szpital, który pozostaje z kontraktem NFZ i z nieśmiałymi deklaracjami, że jak będzie pilna potrzeba, to może pozyskamy fundusze z innych źródeł, albo damy z… rezerwy.

A jakże wiele wypowiedziano słów o pozyskaniu 10 mln złotych na budowę nowoczesnego bloku operacyjnego, skromnie nie dodając, że inwestycja ma kosztować ponad 26 mln, z czego: zadłużony szpital ma zaciągnąć 10 mln  kredyt, a resztę może „jakoś” uda się pozyskać!

Praktycznie wszystkie gminy powiatu sanockiego wspierają funkcjonowanie sanockiego szpitala, w tym znacząco miasto Sanok. Jest też Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia, wielu prywatnych i instytucjonalnych darczyńców, łącznie z tymi, którzy pragną pozostać anonimowi, a powiat sanocki – ani grosza.

Oceniając ten budżet, nie sposób stwierdzić, że zarząd podejmuje jakiekolwiek działania inwestycyjne, podejmuje starania o pozyskanie środków unijnych czy o poprawę jakości usług dla mieszkańców. Bo, czy można mówić o poważnym inwestowaniu w np. drogi? Gdy w budżecie planuje się kwoty po 120 tyś. zł. na budowę (ok. 50-60 m) chodnika i remont drogi w Sanoku oraz 350 tyś zł remont mostu w Kalnicy?

A głoszenie, że powiat ma 6,3 mln zł na inwestycje jest kolejną opowiastką o osiągnięciach powiatu, w której brak jest informacji, że w tej kwocie są wydatki na Program Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, którego liderem jest Województwo Podkarpackie, czy 550 tys. zł na modernizacje w szkołach.

Wielokrotnie podkreślałem konieczność poprawy jakości usług świadczonych przez powiatowe instytucje dla mieszkańców, dla osób niepełnosprawnych, czy chociażby warunków lokalowych Wydziału Komunikacji. I to nie spotkało się z aprobatą zarządu i koalicji. W zamian, na sesji budżetowej usłyszeliśmy rozważania o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.

Takiego budżetu powiatu sanockiego nie można uznać dobry.

Chociaż jest jedna „wisienka na torcie” – to planowane 100 tyś. na dokumentację nowego obiektu Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego w Sanoku.

mpDyskusja nad projektem uchwały budżetowej – sesja Rady Powiatu Sanockiego (28.12.2017)

Komentarzy: 43 do “POWIAT SANOCKI: Budżet na 2018 rok przyjęty. Oceny co do jego kształtu skrajne (OPINIE, DEBATA Z SESJI)”

 1. Ident pisze:

  Zgoda buduje niezgoda rujnuje panowie byli starostwie?

  • Dertyl pisze:

   Prawda jest taka, że powiat kuleje finansowo i jeszcze chwilę będzie kulal ale ktoś po Was Panowie dostanie ustabilizywonay powiat

   • Andrzej pisze:

    Ale ile Misiewiczow w tej Radzie?

   • Iwan pisze:

    Ani jednego!

   • Andrzej pisze:

    Odezwał się właśnie jeden

   • idek pisze:

    Cytuję Bogdan Struś mówi: Chociaż jest jedna „wisienka na torcie” – to planowane 100 tyś. na dokumentację nowego obiektu Specjalnego Ośrodka-Szkolno Wychowawczego w Sanoku”. – czyli jednak wszystko jest tortem? Czy po prostu w tej wypowiedzi, że prawie wszystko złe – radny się pomylił. Powiedzenie wisienka na torcie oznacza że wszystko jest dobre a szczególnie dobra jest ta wisienka Panie Radny. Czyli jednym słowem Pan radny wszystko chwali, czy neguje?

  • ciemny sanok pisze:

   Misiewicz sanocki jak zawsze wazelina do pOsła pierwsza klasa. No ale co się dziwić? Koryto załatwione w wieziennictwie.

 2. ha ha ha pisze:

  I tak się zastanawiam. Co jest lepsze od węgrzyna? ha

 3. Ciekawy pisze:

  Chciałbym się dowiedzieć który z radnych obecnej kadencji zarówno z powiatu jak i z miasta zmienił pracę na lepszą ? To jest ważne dla wyborców który z radnych wykorzystuje swoją pozycję a który nie !!!

  • Jam jest pisze:

   Ten komentarz powinien być ścigany z mocy prawa. Autor sugeruje, że każdy radny mógł wykorzystać pozycję do osiągnięcia korzyści majątkowej co jest sprzeczne z prawem i ścigane z urzędu.

  • ciemny sanok pisze:

   Juz niedługo będą się chwalić zeznaniami rocznymi, porównamy z ostatnimi i się okaże kto przy korycie.

 4. Jam jest pisze:

  A co tak nad głową Pana Wegrzyna świeci?

 5. leszek pisze:

  Likwidacja porodówki,likwidacja bursy,likwidacja oddziału w I LO,
  pusty budynek po szkole na „Okopisku”,oddanie ponad 2 miliony złotych
  z rezerwy premiera na przeniesienie laryngologii.Przez 3 lata nic
  nie zrobiono w sprawie SOSW,no może poza zwolnieniem dyrektora,który
  nawiasem mówiąc wygrał sprawę w sądzie jak się nie mylę.Teraz w budżecie
  zarezerwowano pieniądze na projekt nowego budynku,tylko nikt nie
  mówi skąd wezmą pieniądze na budowę.Niektórzy wierzą,że przywrócą
  w Sanoku porodówkę,to dlaczego sanockie media podają,że w miejsce
  porodówki ma być przeniesiony inny oddział jak dobrze przeczytałem.
  Ale są też sukcesy.Remont drogi na Podgórzu na spółkę z miastem,
  dokończenie tej skarpy no i prawdziwy hit 60 metrów chodnika.Jeżeli
  coś opuściłem/chodzi o inwestycje w mieście/to proszę mnie poprawić.

  • Ideons pisze:

   Ten komentarz też zawiera mię prawdziwe informacje, natomiast znana jest powszechnie osoba, która słowa natomiast używa cały praktycznie czas. Tak ze drogi Janku ja natomiast odpisze Ci tak jak możesz pisać

 6. Super pisze:

  Krytykanci zawsze będą krytykować, a nie widzą że w końcu budżet jest dobry tylko dalej trzeba spłacać długi poprzedniej władzy

  • ktoś pisze:

   Miasto też przejęło władzę z długami.Powiat chwali się
   60 metrami chodnika w nowym budżecie,a miasto basenem
   za prawie 40 milionów,dworcem i autobusami za bodajże
   16 milionów,inwestycjami drogowymi itp.Prawdopodobnie
   nie ma takiego powiatu,takiej gminy w Polsce,która by
   nie miała żadnych długów.Żeby można było realizować
   unijne projekty,trzeba było niestety,ale brać kredyty
   na wkłady własne.Jak by nie to, to nie byłoby tylu
   inwestycji w Sanoku,które zostały zrealizowane za
   poprzedniej kadencji w powiecie.Przypomnę tylko remonty
   największych ulic w mieście,ocieplanie szkół,inwestycje
   w szpitalu,orliki itp.A teraz za miarę sukcesu przyjmujemy
   60 metrów chodnika w mieście.

 7. Rycerze trzej pisze:

  Gdy widzę mordki tych „społecznych” działaczy czytaj – mataczy, krętaczy, łapówkarzy, kombinatorów,ludzi uzależnionych od darmowych obiadków niejednokrotnie zakrapianych do syta ręce opadają. Chociaż z drugiej strony oni robią to dla nas, poświęcają się

 8. Zagórz- pisze pisze:

  A radny Zuba ratuje kolej zamiast szpital w Sanoku.

 9. hahaaaa pisze:

  Mieszkańcy Sanoka, spożywają darmowe obiadki niejednokrotnie zakrapiane do syta – ustami swoich przedstawicieli.

  • Anonim pisze:

   @hahaaaa- ty juz pewnie gotowy do wyjscia na darmowy, zakrapiany obiadek:)

   • hahaaaa pisze:

    „Ludzie ,którzy głosują na złodziei, oszustów , zdrajców i nieudaczników NIE SĄ ICH OFIARAMI . SĄ ICH WSPÓLNIKAMI .” – George Orwell. Polacy sami sobie gotują piekło.

   • do hahaaa pisze:

    po-znac durnego po-miota po smiechu jego!

    Zle w Polsce????? Ruszaj w swiat – drzwi otworem stoja, lecz wpierw zastanow sie co masz do zaoferowania swiatu, bo na krzykaczy forumowych NIKT nie czeka :)

 10. misia pisze:

  No właśnie co z Panem Radnym Zubą, jakoś cicho. Kolej nie jeździ,Zuba cicho.OJ NIE, OJ NIE, odpowie radny, zbieram siły na wybory, myślę, kombinuję czym by zaskoczyć. Może uruchomimy pendolino-czy to chwyci, chyba nie. Pomóżcie rodacy czym wam mogę wygodzić żeby wygrać.Zgłaszajcie się proponujcie, jestem z wami i dla was.HEJ

 11. Brajan pisze:

  Kto jest organizatorem orszaku trzech króli ile to kosztuje i kto za to płaci?

  • Jurek pisze:

   Jak kto z naszych podatków

   • Marcelek pisze:

    Ale ty duzo podatku placisz ! Musisz duzo zarabiac. Zazdroszcze ci. Ja zarabiam ale podatku nie place. Jestem jednym z Trzech Kroli.

  • @Brajan pisze:

   Organizatorami II Orszaku Trzech Króli w Sanoku byli Urząd Miasta Sanoka oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku. Koordynatorami imprezy byli Damian Biskup, Łukasz Radożycki oraz Andrzej Chrobak, eSanok,06-01-2018

   • Brajan pisze:

    To nie mieli odwagi przyznać się przed imprezą że to pisowska ustawka; na stronie miasta widnieje informacja, materiały nadesłane. Do końca trzymali to w tajemnicy. Ludzie na rynku ze zdziwienia oczy przecierali patrząc co się dzieje na trybunie honorowej:/

   • xxxx pisze:

    R. przez cała kadencje nic nie zrobił oprócz takich ustawek i brata na etacie w UM……

  • Anonim pisze:

   -brajan

   A co ty taki wscibski? Trzeba bylo sie pytal poprzedniego burmistrza ile kosztowal zlot bezrobotnych i kto za to placi!

   NIKT cie nie zapraszal na pochod Trzech Kroli, NIKT tez nie czeka na twoja idiotyczna krytyke forumowy “znafca” i ekspercie od niczego

   • %anonim pisze:

    władza Kielc, Wielunia, Brzozowa, więc żadne zloty bezrobotnych Sanoczan, już nie są groźne :))))))))))))))))

 12. Marcelek pisze:

  Panie Strus skad kwota 26 mln zl na budowe sali operacyjnej. Zrobie to za 4 mln dol.

 13. Mieszkaniec Sanoka pisze:

  @Brajan.Mnie też to się nie podoba i zaczynam się zastanawiać
  jako katolik czy święto Trzech Króli to jest święto państwowe
  czy kościelne? Nie chcę żeby polityka
  wkraczała w moją sferę duchową,tym bardziej,że nic mnie polityka
  nie obchodzi.A tak jest kiedy na scenie mamy radnych,burmistrza
  i posła.

 14. XXX pisze:

  Narzekacie ? To juz niedlugo bedzie okazaja podziekowac „karierowiczą”

  Ja zaglosuje nie na tych ktorych popieram,lecz na tych ktorzy wywalą tych obecnych.Dlaczego ? Bo obecni stawiają tylko na lans.Naobiecac a pozniej cisza.Przed wyborami obiecanki i dalej cisza.Dosc tego.

 15. super!super!super! pisze:

  Zauważam nahalny lans i propagandę sukcesu. Nawet niusów pod informacjami wychodzącymi z Urzędu Miasta nie wolno komentować, bo jest blokada komentarzy. Boją się krytyki?
  A ja tak chciałam chwalić….

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.