Aktywne Karpackie NGO

Zaproszenie na spotkanie – „Aktywne karpackie NGO”

GMINA ZAGÓRZ. W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywne karpackie NGO”, www.karpackiengo.pl, finansowanego z PO KL Działanie 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”, realizowanego przez Collegium Progressus oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka, mamy przyjemność zakomunikować, iż projekt obejmuje m. in. obszar gminy Zagórz.