badania słuchu sanok

2 LIPCA: Bezpłatne badania słuchu

SANOK / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka i okolic na bezpłatne badania słuchu. Odbywać się one będą w Sanoku, w ramach akcji „Narodowy Test Słuchu”. Dane na temat słuchu Polaków są coraz bardziej niepokojące. Według CBOS szacuje się, że średnia populacji z zaburzeniami słuchu sięga 20%.