Besko powiat sanocki

GMINA BESKO: Absolutorium dla wójta, udzielenie pomocy dla powiatu sanockiego. O tym na XVI sesji rady gminy

GMINA BESKO / PODKARPACIE. W czwartek 19 maja w gminie Besko zaplanowano kolejną sesję rady gminy.

Spotkanie opłatkowe Polskiego Stronnictwa Ludowego

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. W sobotę 5-go stycznia w Domu Kultury w Besku miało miejsce spotkanie opłatkowe Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu sanockiego. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z terenu regionu, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Jan Bury