bezpieczeństwo na Podkarpaciu

Bezpieczeństwo na Podkarpaciu według policyjnych statystyk

PODKARPACIE. Spadek liczby przestępstw, zwłaszcza tych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, utrzymany wysoki poziom wykrywalności oraz większa aktywność Policji w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i narkotykowej – takie wnioski można wysnuć z analizy raportu statystycznego za rok 2012.