Biogospodarka

Podkarpacie rozwinie biogospodarkę

PODKARPACIE. Podkarpacie charakteryzuje się dobrymi zasobami do produkcji odnawialnych źródeł energii, szczególnie w zakresie biomasy leśnej i rolniczej. Potencjał naszego regionu w produkcji biomasy jest bardzo duży ze względu na rolniczy charakter województwa.