budżet 2014

SANOK: Jest absolutorium dla burmistrza. „Koniec z rozliczaniem przeszłości. Patrzymy na to, co przed nami”

SANOK / PODKARPACIE. Stosunkiem głosów: 18 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, radni miasta Sanoka opowiedzieli się za przyznaniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. – Koniec z rozliczaniem tego, co było. Myślimy tylko o przyszłości – deklaruje Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Sanok z budżetem na 2014 rok. „Wyborczy”, czy „prorozwojowy”? (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka uchwaliła budżet na 2014 rok. Piętnastu radnych było za, trzech przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Do kasy miasta wpłynie 110 155 646 zł. Po stronie wydatków zapisano taką samą kwotę. Przed głosowaniem nad projektem uchwały odbyła się bogata w argumenty i emocje dyskusja.