centrum edukacji ekologicznej

Była wiejska świetlica. Jest Centrum Edukacji i Ogród Karpacki (FILM)

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Zaszczepienie w młodych ludziach kultury dbania o środowisko, którego człowiek jest elementem oraz zaprezentowanie otaczającej nas przyrody i promocja miejsca, w którym przyszło nam żyć. To główne cele powstania w dzielnicy Zasław, w gminie Zagórz, Centrum Edukacji Ekologicznej.