czesław bartkowski

Stacja Uzdatniania Wody w Zasławiu nie zostanie zlikwidowana. Będzie działać, ale na „pół gwizdka” (FILM)

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie planuje zamykać Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu. Będzie ona nadal dostarczać wodę dla mieszkańców Zagórza i przyległych miejscowości.

Prezes SPGK chwali się nową oczyszczalnią ścieków. Inwestycja robi wrażenie! (FILM)

SANOK / PODKARPACIE. Prace przy modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Trepczy są na finiszu. Do końca wrześniu ta największa inwestycja unijna w Sanoku będzie zakończona.

Reorganizacja czy prywatyzacja SPGK? (VIDEO HD)

SANOK. Radni Miasta Sanoka podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą reorganizacji SPGK. W Sesji Rady Miasta uczestniczyli przedstawiciele pracowników przedsiębiorstwa. Więcej informacji w materiale wideo.

Mieszkańcy czerpiący wodę z ujęcia Zasław nawet około kilkunastu dni mogą pozostać bez wody! (VIDEO HD)

SANOK. SPGK rozpoczęło, akcję informacyjną ludności oraz wdrożyło w życie działania mające na celu poprawienie zaistniałej sytuacji. Najprawdopodobniej wykryciu źródła zanieczyszczenia wody może potrwać nawet do kilkunastu dni. Skażona woda dotarła do 18 tysięcy osób !

Wszelkie informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 13 46 47 860