Dotacje ześrodków szwajcarskich

Dotacje z funduszy szwajcarskich

W imieniu Rady i Zarządu przedstawiam Państwu listę dotacji dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z terenu powiatów sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i bieszczadzkiego, z którymi Fundacji Karpacka – Polska podpisała umowy o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków projektu „Alpy Karpatom” (stan na dzień 30.09.2013).