droga s 19

O autostrada Via Carpatia połaczy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję

2 października 2012 r. po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona korytarzowi transportowemu Via Carpatia łączącemu siedem państw Unii Europejskiej