eroposeł

Biogospodarka szansą dla Podkarpacia

PODKARPACIE. „Odnawialne źródła energii to dla Podkarpacia możliwość wzrostu oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w szczególności w obszarach wiejskich” – przekonuje Elżbieta Łukacijewska, sprawozdawca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.