Eruposeł do pralamentu europejskiego

Ostateczne głosowanie nad poprawką dotyczącą wpisania Via Carpathia do sieci bazowej

PODKARPACIE. Dziś, w Parlamencie Europejskim o godzinie 12:00 odbędzie się głosowanie w sprawie kluczowego dla Polski Wschodniej sprawozdania w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).