Europejski Rok Osób Starszych

Podsumowanie Europejskiego Roku Osób Starszych

Z okazji kończącego się Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, Elżbieta Łukacijewska, Renata Butryn i Teresa Kubas-Hul zapraszają na konferencję pn. „PODSUMOWANIE EUROPEJSKIEGO ROKU OSÓB STARSZYCH”.