Forum Bieszczadzkie

„Dobry start w przedsiębiorczość”

Bieszczadzkie Forum Europejskie ogłasza nabór uczestników do projektu pt. „Dobry start w przedsiębiorczość” w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Drugie życie Forum Bieszczadzkiego

SANOK. W piątek, 30 września, z inicjatywy władz Miasta Sanoka, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie pilotażowe przedstawicieli samorządów, biznesu turystycznego i okołoturystycznego z regionu bieszczadzkiego. Jest to próba wskrzeszenia idei „Forum Bieszczadzkiego”.