Fotowoltaika dla prosumentów z Gminy Zagórz! (wypełnij ankietę)

Fotowoltaika dla prosumentów z Gminy Zagórz! (wypełnij ankietę)

„Prosument” to nazwa programu uruchomionego końcem maja br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W jego ramach samorządy mogą starać się o dotację z pożyczką, z przeznaczeniem na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, na budynkach stanowiących własność osób fizycznych bądź też zarządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.