gmina zagóz

Droga do Kalnicy wyremontowana ( VIDEO )

KALNICA/GMINA ZAGÓRZ. Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez zagórskie władze samorządowe mieszkańcy wsi Kalnica wzbogacili się o kilkusetmetrowy odcinek asfaltowej nawierzchni, która czyni dojazd do ich posesji bezpiecznym i wygodnym.