II wojan światowa

W 73. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę

Niemiecko-sowiecka współpraca, trwała prawie przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Rozpoczęło ją zawarcie, we włoskim mieście Rapallo 16 kwietnia 1922 r., układu pomiędzy niemiecką Republiką Weimarską