Miasto tłumaczy zawirowania wokół zmiany lokalizacji siedzib komisji wyborczych

Miasto tłumaczy zamieszanie wokół siedzib komisji wyborczych

W związku ze zgłaszanymi problemami wynikającymi ze zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Parlamentu Europejskiego informujemy o przyczynach nowego podziału Sanoka na obwody głosowania.