mieszkanka Ukrainki

Przerwana podróż do Włoch

DOMARADZ / PODKARPACIE. Wczoraj, funkcjonariusze Straży Granicznej z Sanoka, w trakcie prowadzonej kontroli na szlakach komunikacyjnych, zatrzymali samochód osobowy, którym podróżowała obywatelka Ukrainy. Kobieta posiadała wizę krajową z prawem do pracy w Polsce, jednakże był to jedynie pretekst, aby udać się do Włoch.