NGO

Zaproszenie na spotkanie – „Aktywne karpackie NGO”

GMINA ZAGÓRZ. W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywne karpackie NGO”, www.karpackiengo.pl, finansowanego z PO KL Działanie 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”, realizowanego przez Collegium Progressus oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka, mamy przyjemność zakomunikować, iż projekt obejmuje m. in. obszar gminy Zagórz.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

SANOK. Fundacja Akademia Obywatelska oraz Starostwo Powiatowe w Sanoku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu sanockiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 06.03.2012 r., o godzinie 17.00, w sali herbowej Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1.