Nowe perspektywy w Instytucie Rolnictwa PWSZ Sanok

Nowe perspektywy w Instytucie Rolnictwa PWSZ Sanok

W związku z niżem demograficznym szkoły wyższe w Polsce starają się pozyskać  studentów. Obecnie aby zachęcić młodzież do studiowania należy poszukiwać nowych dróg i rozwiązań. Jak to się odbywa w Instytucie Rolnictwa –zapytam jego dyrektora dr inż. Ryszarda Szypułę.