REKLAMA
REKLAMA

Nowe perspektywy w Instytucie Rolnictwa PWSZ Sanok

W związku z niżem demograficznym szkoły wyższe w Polsce starają się pozyskać  studentów. Obecnie aby zachęcić młodzież do studiowania należy poszukiwać nowych dróg i rozwiązań. Jak to się odbywa w Instytucie Rolnictwa –zapytam jego dyrektora dr inż. Ryszarda Szypułę.

Iwona Czerkies: Panie Dyrektorze, co nowego w Instytucie? Pracowicie jak zwykle?

Ryszard Szypuła: Sporo się dzieje. Ostatnie obrony prac inżynierskich za nami. Rok był rekordowy, mury uczelni opuściło przeszło 40 inżynierów Rolnictwa. Przed nami rekrutacja na rok akademicki 2014/2015.

I.Cz.: Czym Instytut Rolnictwa zaskoczy przyszłych studentów?

R.Sz.: Od października chcemy uruchomić nowy kierunek kształcenia – Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

I.Cz.: Brzmi zachęcająco. Co było przesłanką do utworzenia tego typu kierunku?

R.Sz.: Pomysł zrodził się na podstawie rzetelnej analizy materiałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Rolników oraz ankiety sondażowej w gminach Jasło, Krosno, Sanok, Lesko i Ustrzyki. Staramy się wyjść naprzeciw trendom na rynku pracy, a także kształcić studentów w kierunkach ściśle związanych z naszym regionem. Powierzchnia zalesianych gruntów porolnych stale się powiększa, powstaje coraz więcej gospodarstw o produkcji rolno-leśnej, zrzeszających się w branżowe stowarzyszenia, w gminach i powiatach powołuje się komórki odpowiedzialne za nadzór i koordynację działalności właścicieli lasów niepaństwowych. Gospodarka
w ekosystemach rolnych i leśnych będzie narzędziem do wykształcenia wykwalifikowanej kadry, która podejmie wyzwania związane z powyższą tematyką.

I.Cz.: To kierunek nieco niszowy.

R.Sz.: Zgadza się. To kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie elementy rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i kształtowania krajobrazu. Teoria przełoży się w naszym założeniu na tworzenie bardziej zróżnicowanych, produktywniejszych i ekonomicznie efektywniejszych zrównoważonych systemów użytkowania gruntów. Nasze dążenia i cele są zbieżne z celami naszej uczelni partnerskiej – Narodowego Uniwersytetu Ogrodnictwa Ukrainy w Humaniu.

I.Cz.:  Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych rusza już od października. Co planuje się w dalszej perspektywie rozwoju Instytutu?

R.Sz.: Mamy wiele pomysłów na kolejne kierunki. Obecnie pracujemy nad projektem kierunku Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich.

I.Cz.: Skąd taki pomysł? To kolejny nietuzinkowy kierunek.

R.Sz.: Zainspirował nas do tego Minister Rolnictwa, który zwrócił się z prośbą do Rektora naszej uczelni, aby podjąć kroki w celu swoistego reaktywowania spółdzielczości, którą niektórzy uważają się za przeżytek minionego okresu. Staramy się dopasowywać ofertę kształcenia do nieustannych zmian zachodzących w rolnictwie i dziedzinach z nim powiązanych. Obecnie stwierdza się niezadowalające zorganizowanie producentów podkarpackiej wsi, co jest kluczowym problemem dalszego rozwoju naszego regionu. Zauważa się lukę w organizacji obrotu rolnego w skali kraju powstałą na skutek zaniku organów spółdzielczości. W obliczu globalizacji i integracji rynku rolno-żywnościowego, spółdzielczość w Polsce podobnie jak w innych krajach UE może stać się dla producentów rolnych sposobem zarówno na obronę, jak i wzmacnianie konkurencyjności na rynku oraz niwelowania skutków dominacji dużych centrów handlowych. By osiągnąć powyższe cele i budować spółdzielczość w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych konieczne staje się przygotowanie młodej, dobrze wykształconej, dynamicznej kadry.

I.Cz.: Wyzwanie ogromne i zapewne program studiów też będzie rozbudowany. Czy przewiduje się jakieś specjalności w ramach tego kierunku?

R.Sz.:  W ramach tego kierunku przewiduje się dwa nachylenia specjalnościowe – menadżer spółdzielczości oraz leader samorządu.

I.Cz.: Kierunek niejako wskrzesza dawne idee, ale obie specjalności brzmią niezwykle nowocześnie. Menadżer i leader to bardzo nośne dzisiaj hasła.

R.Sz.: To prawda. Będziemy łączyć tradycyjne z nowoczesnym. Pierwsza specjalność będzie szansą odbudowy i wdrażania 150-letniej idei spółdzielczości oraz różnych form zrzeszania, wywołując aktywność gospodarczą i społeczną w uruchamianiu zasobów obszarów wiejskich. Druga specjalność przygotuje społecznych działaczy do objęcia różnych funkcji na gminnych, powiatowych i wojewódzkich szczeblach samorządu związanych z rolnictwem i gospodarką regionalną.

I.Cz.:  Studenci zostaną zatem kompleksowo przygotowani.

R.Sz.: Absolwent tego kierunku będzie zdobywał szeroką wiedzę dotyczą produkcji roślinnej i zwierzęcej opartą o przesłanki przyrodnicze i ekologiczne. Dotyczy to również podstaw towaroznawstwa i oceny surowców rolniczych, a także elementów przetwórstwa i przechowalnictwa. Zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych pozwoli na wyrobienie cech przedsiębiorczości, pracy w zespole, przywództwa samorządowego oraz organizatora działalności gospodarczej w oparciu o zasoby obszarów wiejskich.

I.Cz.: Życzę powodzenia w realizacji ambitnych celów oraz oczywiście licznych studentów.

źródło: materiały nadesłane


09-06-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook