organizacje pozarządowe w sanoku

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. Prawie 200 tys. zł Miasto Sanok przeznaczy w tym roku na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka.