pedagogika na pwsz

PWSZ SANOK: Kierunek Pedagogika

SANOK / PODKARPACIE. W ostatnich latach zauważa się tendencję wzrostową liczby dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu działalności diagnostycznej i terapeutycznej