REKLAMA
REKLAMA

PWSZ SANOK: Kierunek Pedagogika

SANOK / PODKARPACIE. W ostatnich latach zauważa się tendencję wzrostową liczby dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu działalności diagnostycznej i terapeutycznej

, a także kadry posiadającej kompetencje zawodowe do nauczania dzieci i młodzieży.

W ramach kierunku PEDAGOGIKA w PWSZ w Sanoku można kształcić się na specjalnościach:

1. Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Głównym celem tych studiów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola, klas „0” oraz klas I-III szkoły podstawowej. Absolwenci specjalności posiadają następujące kompetencje: rozumienia potrzeb dzieci; umiejętności formułowania celów edukacyjnych; znajomości podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; znajomości metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych; zdolności twórczej aktywności dotyczącej organizacji procesu edukacyjnego; umiejętności organizowania pracy swojej i wychowanków; znajomości metod poznawania wychowanków oraz umiejętności diagnozowania poziomu ich rozwoju; umiejętności oceniania pracy wychowanków i jej dokumentowania; sprawności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z dziećmi, rodzicami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego; umiejętności współdziałania z innymi placówkami.

2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Absolwent specjalności jest przygotowany do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie: interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych; stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności; prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach socjoterapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych oraz w szkole (przygotowanie pedagogiczne), w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

3. Od roku akad. 2014/2015 rusza nabór na nową specjalność: Logopedia i terapia pedagogiczna. Wychodzi ona naprzeciw zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych logopedów i terapeutów. Specjalność sprawi, że absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

W Zakładzie Pedagogiki działa Koło Naukowe Młodych Pedagogów, w którym studenci realizują różne przedsięwzięcia w ramach działalności naukowej, społecznej oraz dydaktycznej, min. bale karnawałowe; zajęcia w przedszkolach w ramach wolontariatu; Dni Dawcy Szpiku prowadzonego przez Fundację DKMS Polska; biorą czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez zakład; publikują w monografiach naukowych.

materiały nadesłane

03-06-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook