poseł do parlamentu europoejskiego

Elżbieta Łukacijewska w czołówce rankingu nt. aktywności Posłów do PE na Faceeboku w kategorii publikowania informacji o okręgu wyborczym

Portal „Mam prawo wiedzieć”, prowadzony przez Stowarzyszenie 61 będące niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne, opublikował raport pt. „Aktywność europosłów na Facebooku”, w którym ocenione zostały również profile prowadzone przez Elżbietę Łukacijewską.