ranking zagórz

Zagórz wśród najlepszych samorządów Podkarpacia!

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Koniec roku zawsze inspiruje do czynienia bilansów i podsumowań. Są one miarodajne wówczas kiedy dokonują  ich niezależne i fachowe gremia. Bez wątpienia o takiej sytuacji można mówić w przypadku konkursu „ZŁOTA SETKA GMIN PODKARPACIA”.