roczna odprawa

Odprawa roczna w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

PODKARPACIE. 12 marca w przemyskiej komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się druga część odprawy rocznej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w lutym, w placówce SG Stuposianach. Tematyką obu spotkań objęto zadania służbowe zrealizowane w 2013 roku, oraz omówiono plany i zamierzenia na rok bieżący (2014).