rozwój gospodarczy

Stawiamy na rozwój gospodarczy

SANOK / PODKARPACIE. Władze Miasta Sanoka konsekwentnie realizują politykę rozwoju miasta pod kątem pozyskiwania inwestorów i aktywizacji gospodarczej miasta. Ostatnio zostały podjęte kolejne działania w tym kierunku.

Przede wszystkim miasto złożyło projekt o dofinansowanie z programu Innowacyjna