sanok bez wody

KOMUNIKAT SANEPIDU z dnia 5.03.2012, godz. 10.59. Woda po kilkuminutowym przegotowaniu zdatna do spożycia!

W związku z decyzją  z dnia 5 marca 2012 r. stwierdzającą WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sanok- Zasław Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z w/w wodociągu stwierdza, że w badanych próbkach wody: