Sanok. Muzeum

Beksińskiego podróż do Wiednia

SANOK / WIEDEŃ. W Muzeum Historycznym w Sanoku trwają przygotowania do wiedeńskiej wystawy Zdzisława Beksińskiego. W ramach tych przygotowań pragniemy sanockiej publiczności pokazać dzieła, które zobaczą Austriacy. Sanocka prezentacja nosi tytuł: „Beksińskiego podróż do Wiednia”.

Cmentarze dawnego Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku, Muzeum Historyczne w Sanoku i sanocki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zapraszają na kolejny wykład, który przybliży historię nieistniejących już sanockich nekropolii.

Trwają prace konserwatorskie ikon szkoły Rusi Halickiej dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SANOK.  W ramach projektu realizowanego dzięki współfinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Muzeum Historycznym w Sanoku trwają prace konserwatorskie ikon szkoły Rusi Halickiej. Spośród licznego zbioru, bo liczącego ponad 600 ikon, wytypowano pięć okazałych obiektów, będących przykładem sztuki cerkiewnej z terenów południowo-wschodniej Polski.