seminarium sanok

Seminarium poświęcone prezentacji schematów dotacyjnych dla mikro i małych firm oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. „Alpy Karpatom”

Fundacja Karpacka – Polska zaprasza na seminarium poświęcone prezentacji schematów dotacyjnych dla mikro i małych firm oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” …