sesja gminy

Sesja miejska w Zagórzu. Uchwały podjęto jednomyślnie

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Z porządku obrad usunięto punkt w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Komisja, która zebrała się dzień wcześniej negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Natomiast wprowadzono także jeden dodatkowy punkt. Dotyczył on udzielenia pomocy finansowej powiatowi sanockiemu.

W Zagórzu budżet przyjęty jednogłośnie (FILM)

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W 2013 roku budżet miasta i gminy Zagórz notuje rekordowy skok. W poprzednich latach kształtował się na poziomie ponad 30 mln zł. Uchwalona dzisiaj uchwała budżetowa na 2013 rok szacuje dochody budżetowe na 51,4 mln zł. W tej beczce miodu jest jednak też i łyżka dziegciu. Jest to budżet deficytowy, a deficyt wynosi 4,9 mln zł. Będzie pokryty z długoterminowych pożyczek.