sportowiec

Stypendia i nagrody dla sanockich sportowców

SANOK / PODKARPACIE. Zawodnicy będący członkami klubów sportowych mających siedzibę w Sanoku mogą się starać o stypendia sportowe, przyznawane przez Burmistrza Miasta Sanoka. Pozwolą one wesprzeć finansowo tych, którzy osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.