sukces zagórz

Najlepszy z najlepszych uczy się w zagórskim Gimnazjum

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. 28 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere Aude” – odważ się być mądrym.

Laureaci konkursów ogólnopolskich z Nowego Zagórza

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1  w Zagórzu chcąc sprawdzić  swoją wiedzę i umiejętności, rywalizują z rówieśnikami, startując w konkursach ogólnopolskich.